Bentham Advisory

Resistance of Law

Advokátní kancelář Suchanová Mečl Legal založila na podporu svých aktivit a s ohledem na potřeby klientů kanceláře společnost BENTHAM ADVISORY zaměřenou na poskytování komplexních řešení a služeb v oblasti Compliance. Jejím prostřednictvínabízíme podporu prevence a snižování compliance rizik v obchodních a jiných společnostech, a tím napomáháme k budování jejich dobré reputace na trhu a vytváření firemní kultury, která umožňuje jak rozvoj zaměstnanců, tak společnosti samotné.

 

Vnímáme poptávku klientů po správném nastavení procesů v korporacích a po znalosti rizik, kterým jsou korporace při své činnosti vystaveny. Vědomé snižování takovýchto rizik umožňuje minimalizovat hrozbu potenciálních sankcí, a to veřejnoprávních i soukromoprávních.

Součástí poskytovaných služeb jsou také aktivity zaměřené na vzdělávání v různých oblastech práva, které podnikatelům a manažerům pomáhají lépe se orientovat v jejich povinnostech a vést společnost s péčí řádného hospodáře. Nabízíme semináře, diskuze a podcasty na aktuální témata spojená s touto problematikou.