Mgr. Pavel Hřebačka

Managing associates / Advokát

Vystudoval obor právo na Právnické fakultě Západočeské univerzitě v Plzni (titul Mgr.). Jako advokátní koncipient působil v advokátní kanceláři JUDr. Pavla Nováka a v Advokátní kanceláři Buřič, Sadílek a partneři. Jako podnikový právník působil v Q property s.r.o., kde se specializoval převážně na právo nemovitostí a oblast Compliance.  Od roku 2017 působí jako advokát. V advokátní kanceláři Suchanová Mečl Legal působí jako managing associates. 

 

Zaměřuje se na trestní právo, občanské právo, generální praxi, bytové právo, lidská práva a svobody, obchodní právo a insolvenční právo.