Mgr. Tomáš Strakatý

Counsel

Vystudoval obor právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (titul Mgr.). V advokátní kanceláři Suchanová Mečl Legal se s ohledem na své znalosti a dovednosti věnuje knowledge managementu a právním analýzám. 

 

Zaměřuje se na občanské, obchodní, korporátní a správní právo, zabývá se také právem trestním.