O nás

Advokátní kancelář Suchanová Mečl Legal se zaměřuje především na právo trestní, zejména pak na hospodářskou a daňovou trestnou činnost, kybernetickou kriminalitu, trestněprávní analýzu smluvních vztahů, obchodních případů a akvizic, trestní odpovědnost právnických osob a s tím související oblasti Compliance, Corporate Governance, prevence a interní investigace.


Zabýváme se právem občanským a obchodním, majetkovými právy, restitucemi, dědickým právem, ochranou osobnosti, právem pracovním a právem duševního vlastnictví. Bohatými zkušenostmi disponujeme také v právu rodinném a rozvodovém s mezinárodními prvky. 


Spojuje nás obdobný náhled na způsob výkonu advokacie založený na intenzivní spolupráci s klienty a hledání optimálních postupů a řešení jejich záležitostí, zkušenosti v kauzách s přesahy mezi různými právními odvětvími a pojetí společenské odpovědnosti. Vnímáme také potřebu podpory současného umění a rozvíjení interakcí mezi světem práva a umění. 


V naší kanceláři působí právní experti a další odborníci s unikátními zkušenostmi a znalostmi.