Jaromír Skopal

Social Media Manager

V pozici Social Media Manager pracuje na vytváření oborové profilace advokátní kanceláře, posiluje její obchodní strategii, ale i společenskou odpovědnost. S důrazem na kulturu vizuálního prostředí se snaží o komunikaci témat a událostí z oblasti práva a jeho přesahů do jiných oblastí, zejména pak umění. Zajímá se o interaktivní média a současné umění. Dříve pracoval pro kancelář Mečl Legal jako office manager a pro společnosti E.ON a Digi CZ jako Customer Care Service Senior.