JUDr. Lívia Jirka

Counsel

Vystudovala obor právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (titul Mgr.), na téže fakultě také absolvovala státní rigorózní zkoušku (titul JUDr.). Advokátní zkoušku u České advokátní komory složila v roce 2011. Během své profesní kariéry kromě výkonu advokacie působila rovněž v několika společnostech na pozici in-house lawyer a dále pracovala na pozici právníka v rámci strukturovaného financování v České spořitelně. V advokátní kanceláři působí v pozici Counsel. 

Zaměřuje se na občanské a korporátní právo, Real Estate, úvěrové financování a podnikání na kapitálovém trhu.