JUDr. Zuzana Suchanová

Managing partner / Advokát

Vystudovala obor právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (titul Mgr.), na téže fakultě také absolvovala státní rigorózní zkoušku (titul JUDr.). Je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů České advokátní komory, členkou Unie obhájců ČR, členkou Unie rodinných advokátů a členkou České asociace právniček. Působila jako trvale spolupracující advokátka v advokátních kancelářích AK Jablonský, Tempus, s.r.o. a Mečl Legal. Působila rovněž ve vedoucích funkcích. Vedle generální advokátní praxe se zaměřuje na oblast trestního práva, Real Estate, na korporátní, obchodní, občanské a pracovní právo.

 

Zaměřuje se také na mezinárodní právo soukromé, zejména pak rodinné právo, rozvodová řízení včetně majetkových vypořádání a rodičovskou odpovědnost s mezinárodními prvky.