JUDr. Stanislav Mečl

Partner / Advokát

Vystudoval obor právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (titul Mgr.), na téže fakultě také absolvoval státní rigorózní zkoušku (titul JUDr.). Je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory. Působil jako trvale spolupracující advokát v Advokátní kanceláři Kinstellar, kde také budoval praxi White Collar Crime. Založil advokátní kancelář Mečl Legal, ve které v průběhu tří let působilo několik spolupracujících advokátů. Na počátku profesní kariéry působil jako státní zástupce Okresního státního zastupitelství Plzeň-jih, později působil na Krajském státním zastupitelství v Plzni, Vrchním státním zastupitelství v Praze a Nejvyšším státním zastupitelství, mimo jiné jako vedoucí Oddělení korupce a ochrany zájmů EU, Odboru závažné hospodářské a finanční kriminality, kontaktní státní zástupce pro body sítě AFCOS, kontaktní státní zástupce pro EUROJUST. Působil ve vrcholných justičních funkcích, byl pověřen řízením Vrchního státního zastupitelství v Praze a působil také jako náměstek nejvyššího státního zástupce. Byl členem poradních sborů a orgánů vicepremiérky Karolíny Peake, ministryně spravedlnosti profesorky Heleny Válkové a ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Působí v Komisi pro nový trestní řád. Je členem Unie obhájců ČR, Jednoty českých právníků a Společnosti pro církevní právo. Příležitostně přednáší pro studenty trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je spoluautorem odborných publikací Compliance v podnikové praxi a Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté.

Specializuje se na oblast trestního práva, hospodářskou a finanční kriminalitu, trestní odpovědnost právnických osob, oblast Compliance a Interní investigace.