Mgr. et Mgr. Oľga Petrovicová

Counsel

Vystudovala na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě obor „Právo“ (titul Mgr.). Po ukončení právnické fakulty nastoupila jako in-house právník do Slovenské spořitelny. Od roku 2003 se věnuje problematice Compliance zejména v regulovaných sektorech. V průběhu své praxe působila jako vedoucí útvarů compliance v UniCredit Bank Slovakia, společnosti AXA Bank Europe, Česká exportní banka a Industrial and Commercial Bank of China Limited, Prague Branch. V letech 2018-2019 byla členkou sboru poradců generální ředitelky EXIMBANKY SR. Od roku 2018 spolupracuje s Institutem bankovního vzdělávání při Národní Bance Slovenska jako externí lektor pro problematiku „Poznej svého klienta“.  V advokátní kanceláři Suchanová Mečl Legal působí v pozici Counsel.

 

Specializuje se na Compliance a mezi jejím zaměřením je právo pracovní, finanční, soutěžní, obchodní a korporátní.